Catalog
 • Make-up
 • Parfumerie
 • Față și corp
 • Cutii cadou
 • Curățare rufe
 • Igiena persoanei
 • Bazar
 • Curățare casă
 • Make-up profesional
 • Cosmeticiene și coafeze
 • Parafarmacie
 • Animale
 • Șosete și lenjerie de corp 
Rezultate Căutare: 0 Rezultate găsite

Cod Etic

PRINCIPII ETICE ȘI VALORI CARE INSPIRĂ  CULTURA ȘI COMPORTAMENTUL SOCIETĂȚII

Aprobat de Consiliul de Administrație al Societății LANZA COMMERCIO DETERGENZA S.A.P.A. în data de 15 mai 2017

DEFINIȚII

În Codul Etic:
 • prin “LANZA” se înțelege “LANZA COMMERCIO DETERGENZA S.A.P.A.”;
 • prin “Destinatari” se înțeleg angajații, colaboratorii firmei LANZA , asociații firmei LANZA , precum și toți cei care lucrează în cadrul firmei LANZA pentru atingerea acelorași obiective ale firmei LANZA;
 • prin “Interlocutori” se înțeleg clienții, furnizorii și partenerii de afaceri, precum și, mai general, toate acele categorii de indivizi, grupuri și/sau instituții, a căror aport este cerut pentru realizarea misiunii firmei LANZA  și/sau care au oricum un interes în îndeplinirea acesteia. 

INTRODUCERE

Acest Cod exprimă angajamentele și responsabilitățile etice în administrarea afacerilor și activităților firmei, asumate de LANZA .
Codul Etic în afaceri reprezintă un ansamblu de principii și reguli ale căror respectare din partea  Destinatarilor este de o importanță fundamentală pentru buna funcționare, încrederea și reputația firmei  LANZA , constituind un patrimoniu decisiv pentru succesul întreprinderii. 
Codul Etic își propune să se bazeze pe corectitudine, loialitate, integritate și transparență și să transpună aceste caracteristici în operațiunile, comportamentele, modurile de lucru și raporturile atât interne, cât și față de subiecți externi. 
Destinatarii Codului Etic sunt obligați să cunoască conținutul acestuia și să contribuie la punerea în aplicare și îmbunătățirea acestuia ; în cazul în care încalcă regulile, aceștia lezează raportul de încredere cu societatea.

Istoria
Societatea a fost constituită în anul 1993 pentru desfășurarea activității de comerț cu ridicata și cu amănuntul de produse și articole pentru igiena personală, de produse de curățare și detergenți, de parfumerie, articole de uz casnic, produse și articole electrice și electronice, de drogherie și mărunțișuri în general. 
De-a lungul anilor, societatea și-a extins propriile domenii de activitate, iar în prezent se ocupă cu: 
 • comerț cu ridicata și cu amănuntul, desfășurat în toate formele sale, inclusiv comerț electronic, import și export a tuturor produselor menționate în tabelele merceologice din sectorul alimentar și nealimentar,  incluzând totodată vânzarea de ziare, reviste, flori, plante, semințe și produse pentru agricultură, telefonie și cartele telefonice;
 • producție directă sau prin intermediul unor terțe firme, a tuturor produselor care sunt comercializate de către societate;
 • revânzare de săruri și tutun și alte tipuri de monopol;
 • comerț cu ridicata și cu amănuntul de produse parafarmaceutice și farmaceutice, în cazurile și cu modalitățile permise de lege; 
 • administrare de alimente și băuturi, gestionare de unități publice, precum: baruri, cafenele, restaurante, taverne, pizzerii, brutării, magazine de sandwich-uri, magazine de înghețată și similare;
 • gestionare de săli de dans, discoteci, săli de jocuri și spații de agrement și petrecerea timpului liber;
 • consultanță tehnică, comercială și organizațională,în cazurile și în limitele prevăzute de lege;
 • servicii de prelucrare a datelor;
 • gestionare de instalații de alimentare cu combustibil de orice tip și fel, benzină, motorină pentru transport și gpl, și de tip automat sau self-service, cu serviciu diurn și nocturn și de instalații de spălare manuale, automate și semiautomate pentru autovehicole.

Misiunea
Dorim să protejăm revânzătorul garantându-i furnizări complete și constante de ceea ce e necesar consumatorului pentru curățare. 
Oferim educație și servicii complete pentru un avantaj real, prezent și continuu. Facem acest lucru prin intermediul specialiștilor dedicați fiecărui canal. 

Valoarea transparenței
Credem că transparența ne face mai credibili și ne permite să construim raporturi mai solide atât cu colaboratorii noștri, cât și cu clienții și furnizorii. 

Valoarea responsabilității individuale
Credem dintotdeauna că la baza unei munci optime stă responsabilitatea individuală, credem în posibilitatea de a crește împreună și în faptul că suntem parte activă a unor proiecte tot mai provocatoare. 

Valoarea muncii de echipă 
Credem în munca în echipă, valoare fundamentală pentru atingerea oricărui obiectiv de succes, menit să maximizeze creativitatea, promovând diversitatea și bogăția individuală1

1. PRINCIPII GENERALE

Destinatarii Codului Etic trebuie să respecte întotdeauna principiile călăuzitoare care urmează:

Imparțialitate
În deciziile care influențează alegerea clienților, gestionarea personalului sau organizarea muncii, selectarea și gestionarea furnizorilor, relațiile cu comunitatea din jur și instituțiile care o reprezintă, LANZA se angajează să evite orice discriminare pe bază de vârstă, sex, stare de sănătate, rasă, naționalitate, opinii publice și credințe religioase ale  interlocutorilor săi.

Legalitate
În desfășurarea activităților lor profesionale, angajații și/sau colaboratorii firmei LANZA  sunt obligați să respecte cu sârguință, pe lângă prezentul Cod Etic, și legile și regulamentele în vigoare în toate Țările în care își desfășoară activitatea. În niciun caz, urmărirea interesului societății LANZA poate justifica o conduită necinstită. 

Corectitudine în cazul potențialelor conflicte de interese
În desfășurarea oricărei activități, Destinatarii Codului Etic se angajează să evite apariția situațiilor în care părțile implicate sunt sau pot doar apărea, în conflict de interese cu LANZA ; prin asta se înțelege orice caz în care un colaborator urmărește un interes diferit de misiunea întreprinderii sau beneficiază de un avantaj personal din oportunitățile de afaceri ale întreprinderii. 

Confidențialitate
LANZA se angajează să asigure confidențialitatea informațiilor deținute și să se abțină de a căuta date confidențiale, cu excepția cazului în care există o autorizație expresă și în cunoștință de cauză și conformitatea cu normele juridice în vigoare. În plus, colaboratorii firmei LANZA sunt obligați să nu utilizeze informațiile confidențiale în scopuri care nu au legătură cu desfășurarea propriilor activități. 

Valorificarea investiției de capital 
LANZA depune eforturi astfel încât rezultatele economice ale managementului să fie de așa natură încât să protejeze și să crească valoarea întreprinderii. 

Valoarea resurselor umane
Angajații și colaboratorii firmei LANZA sunt un factor indispensabil pentru succesul său. Tocmai de aceea, LANZA protejează și promovează valoarea persoanelor, în scopul îmbunătățirii și creșterii patrimoniului și a competitivității competențelor deținute de fiecare colaborator. LANZA se angajează să aibă grijă ca autoritatea să fie exercitată în mod echitabil și corect, evitând orice abuz. În special, LANZA  își propune să garanteze că autoritatea nu se transformă în exercitarea puterii în detrimentul demnității angajatului și a colaboratorului. 
 
Integritatea persoanei
LANZA se angajează să garanteze integritatea fizică și morală a angajaților și colaboratorilor săi, condiții de muncă care respectă demnitatea individuală și medii de lucru sigure și sănătoase. Prin urmare, nu sut tolerate cereri sau amenințări menite să inducă persoanele să acționeze împotriva legii și a Codului Etic sau să adopte comportamente care aduc atingere convingerilor și preferințelor morale și personale ale fiecăruia. 
 
Corectitudine și echitate în contracte
Contractele și sarcinile de muncă trebuie să fie efectuate așa cum s-a stabilit cu bună știință de către părți. Orice persoană care operează în numele și în contul firmei LANZA, nu trebuie să profite de lacunele contractuale sau de evenimente neprevăzute pentru a renegocia contractul doar cu scopul de a exploata poziția de dependență sau de slăbiciune în care interlocutorul s-a găsit.  
 
Calitatea serviciilor și a produselor
LANZA își orientează propria activitate către satisfacția și protecția propriilor clienți, ascultând cerințele care pot favoriza o îmbunătățire a calității serviciilor. Ca urmare, LANZA își îndreaptă propriile activități de cercetare și dezvoltare spre standarde înalte de calitate și continuitate a serviciilor sale.
 
Concurență loială
LANZA intenționează să protejeze valoarea concurenței loiale și se angajează să se abțină de la comportamente de coluzione, practici agresive pe piață și de abuzul de poziție dominantă. 
 
Transparența operațiunilor
Toate acțiunile, operațiunile, tranzacțiile și în general, comportamentele avute și urmate de angajații și colaboratorii firmei LANZA, cu privire la activitățile desfășurate în exercitarea funcțiilor care țin de competența și responsabilitatea lor, trebuie să se bazeze pe maxima corectitudine, transparență, obiectivitate. 
Pentru operațiunile care au un impact specific asupra relației cu Interlocutorii, trebuie să fie posibilă verificarea procesului de decizie, autorizație și desfășurare și, în special, trasabilitatea și, prin urmare, identificarea persoanei care a autorizat, efectuat, înregistrat și verificat operațiunea în cauză. 
În special, operațiunile contabile trebuie să fie înregistrate corect, conform criteriilor stabilite de lege și de principiile contabile. 
 
Eficiență, eficacitate și economicitate
În orice activitate prefesională, Destinatarii se angajează să utilizeze standardele calitative cele mai avansate, având ca obiectiv eficiența și eficacitatea propriei acțiuni, precum și economicitatea gestionării.

2. CRITERII DE CONDUITĂ

Destinatarii Codului Etic trebuie să respecte criteriile de conduită indicate mai jos:
 
2.1 Relațiile cu angajații și/sau colaboratorii
 
2.1.1. Reclutarea personalului
Evaluarea personalului care urmează să fie angajat este efectuată conform corespondenței profilelor candidaților comparativ cu cele așteptate și cu exigențele firmei, cu respectarea egalității de șanse pentru toate persoanele interesate.
Informațiile solicitate sunt strâns legate de verificarea aspectelor prevăzute de profilul profesional și psihoaptitudinal, cu respectarea sferei private și a opiniilor candidatului.
 
2.1.2. Constituirea raportului de muncă
Personalul este angajat cu contract de muncă legal.
La instaurarea raportului de muncă fiecare colaborator primește informații amănunțite cu privire la:
 • caracteristicile funcției și rolul pe care urmează să-l desfășoare;
 • dispoziții normative și elemente de remunerare, precum sunt reglementate de contractul colectiv de muncă la nivel național;
 • norme și proceduri care trebuie adoptate cu scopul de a evita posibilele riscuri pentru sănătate asociate locului de muncă;
 • conținutul Codului Etic.
Aceste informații sunt prezentate angajatului și/sau colaboratorului în așa fel încât acesta să înțeleagă efectiv conținutul acestora.
 
2.1.3. Confidențialitate
Viața privată a angajaților și/sau colaboratorilor este tutelată adoptând standarde care specifică informațiile pe care întreprinderea le cere angajatului și/sau colaboratorului, precum și modalitățile privind prelucrarea și stocarea acestora.
Este exclusă orice investigație referitoare la ideile, preferințele, gusturile personale și, în general, viața privată a angajaților și/sau colaboratorilor. În plus, este interzisă, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, comunicarea și/sau difuzarea datelor cu caracter personal ale angajaților și/sau colaboratorilor fără acordul prealabil al persoanelor vizate.
 
2.1.4. Integritatea și protejarea persoanei
LANZA se angajează să protejeze integritatea morală a angajaților și/sau colaboratorilor garantând dreptul la condiții de muncă care respectă demnitatea persoanei. De aceea, protejează lucrătorii împotriva actelor de violență fizică și/sau psihologică și contrastează orice atitudine sau comportament discriminatoriu sau în detrimentul persoanei și a convingerilor sale.
Nu sunt permise agresiunile sexuale și trebuie să fie evitate comportamente sau discursuri care pot tulbura sensibilitatea persoanei.
 
2.1.5. Gestionarea personalului
LANZA evită orice formă de discriminare față de proprii angajați și/sau colaboratori.
În cadrul proceselor de gestionare și dezvoltare ale personalului, precum și în faza de selecție, deciziile luate sunt bazate pe corespondența dintre profilele așteptate și profilele deținute de colaboratori (de exemplu, în cazul unei promovări sau transferări) și/sau pe considerații de merit (de exemplu, alocarea stimulentelor pe baza rezultatelor obținute).
Accesul la roluri și funcții este și acesta stabilit luând în considerație competențele și capacitățile.
Evaluarea angajaților și/sau colaboratorilor este efectuată într-o manieră extinsă, prin implicarea responsabililor și, în măsura posibilului, toți subiecții care au intrat în relație cu persoana evaluată. Fiecare responsabil trebuie să valorizeze timpul de lucru al angajaților și/sau colaboratorilor solicitând prestații coerente cu exercitarea sarcinilor lor și cu planurile de organizare a muncii.
LANZA se angajează să implice angajații și/sau colaboratorii în desfășurarea muncii, prevăzând de asemenea momente de participare la discuțiile și deciziile funcționale pentru realizarea obiectivelor firmei.
 
2.1.6. Securitate și sănătate
LANZA se angajează să difuzeze și să consolideze, chiar și cu acțiuni preventive, o cultură a securității pentru lucrători, dezvoltând conștientizarea riscurilor și promovând comportamente responsabile din partea tuturor angajaților și/sau colaboratorilor.
Obiectivul firmei LANZA este acela de a proteja propriile resurse umane, patrimoniale și financiare, căutând sinergiile necesare nu doar în interiorul Societății, ci și cu furnizorii, întreprinderile și clienții implicați în propria activitate.
 
2.1.7. Datoriile angajaților și/sau colaboratorilor
Angajatul și/sau colaboratorul trebuie să acționeze în mod loial, cu scopul de a respecta obligațiile asumate prin contractul de muncă și dispozițiile din Codul Etic asigurând prestațiile cerute și de asemenea, trebuie să cunoască și să pună în aplicare cele prevăzute de politicile firmei în materie de siguranța informațiilor pentru a garanta integritatea, confidențialitatea și disponibilitatea.
Angajații și/sau colaboratorii din LANZA se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor sensibile care privesc  LANZA, în orice mod ar fi fost obținute, în formă scrisă sau orală.
Angajații și/sau colaboratorii din LANZA sunt obligați să dea informații complete, transparente, inteligibile și precise în așa fel încât, în stabilirea rapoartelor cu firma, Interlocutorii să fie în măsură să ia decizii autonome și în cunoștință de cauză față de interesele implicate, alternativele și consecințele semnificative. Toți cei care reprezintă LANZA sunt obligați, în mod deosebit, să inspire propriul comportament față de clienți, de potențialii clienți, de furnizori sau de partenerii comerciali, cu principii de maximă transparență și eticitate.
Toți angajații și/sau colaboratorii din LANZA sunt obligați să evite situațiile în care se pot manifesta conflicte de interese și să se abțină de la a profita personal de pe urma oportunităților de afaceri despre care au luat cunoștință în timpul desfășurării propriilor sarcini.
Fiecare angajat și/sau colaborator este obligat să acționeze cu diligență pentru a tutela bunurile firmei prin intermediul comportamentelor responsabile și în conformitate cu procedurile operative predispuse pentru a reglementa utilizarea acestora.
În special, fiecare angajat și/sau colaborator trebuie să evite utilizările improprii ale bunurilor firmei care pot cauza daune sau reducerea eficienței, sau oricum, în contrast cu interesul firmei LANZA.
În ceea ce privește aplicațiile informatice fiecare angajat și/sau colaborator este obligat să:
 • adopte cu strictețe cele prevăzute de politicile de securitate ale firmei, cu scopul de a nu compromite funcționalitatea și protecția sistemelor informatice;
 • nu trimită mesaje de poștă electronică de amenințare sau jignitoare, să nu recurgă la un limbaj de nivel scăzut, să nu exprime comentarii nepotrivite care pot ofensa persoana și/sau cauza daune imaginii firmei;
 • nu acceseze site-uri web cu conținut indecent și ofensiv.
 
 
2.2 Relații cu asociații
 
2.2.1. Transparență față de piață
LANZA își urmărește propria misiune asigurând transparență deplină în alegerile efectuate; prin urmare, se angajează să adopte proceduri pentru a garanta corectitudinea și veridicitatea comunicațiilor societale (bugete, rapoarte periodice, prospecte de informare etc.). Toată comunicarea financiară a firmei LANZA se caracterizează nu doar prin simplul respect al reglementărilor, ci și printr-un limbaj comprehensibil, exhaustivitate, promptitudine și simetria informativă față de toți asociații comuni.
 
2.2.2. Transparența față de asociați 
LANZA creează condițiile pentru ca participarea asociaților la deciziile care țin de competența lor să fie conștientă.
 
2.2.3. Obligațiile asociaților
Asociații firmei LANZA trebuie să respecte Codul Etic și toate principiile conținute în acesta, garantând o participare asiduă și informată la ședințele și activitățile organelor.
 
 
2.3 Relațiile cu Interlocutorii
 
2.3.1. Prelucrarea informațiilor
Informațiile Interlocutorilor sunt prelucrate de LANZA cu respectarea deplină a intimității și confidențialității persoanelor vizate. În acest scop sunt aplicate și actualizate constant politicile și procedurile specifice pentru protejarea informațiilor. În deosebi LANZA: 
 • numește o organizație pentru prelucrarea informațiilor care să asigure separarea corectă a rolurilor și responsabilităților;
 • clasifică informațiile pe nivele de stări critice crescânde și adoptă contramăsuri adecvate pentru fiecare fază a prelucrării;
 • supune părțile terțe care sunt implicate în prelucrarea informațiilor la semnarea unor acorduri de confidențialitate.
 
2.3.2. Daruri, cadouri și beneficii
Nu este permisă oferirea sau acceptarea niciunui tip de dar care poate fi și numai interpretat ca un exces față de practicile comerciale normale sau de curtoazie sau, oricum, care influențează cursul normal al tratativelor comerciale sau care duce la obținerea unor tratamente preferențiale în conducerea oricărei activități care are legătură cu LANZA. Cadouri și acte de curtoazie sunt așadar permise doar dacă sunt de valoare redusă sau oricum, de natură care să nu  compromită integritatea sau reputația firmei LANZA.
Se precizează că prin dar se înțelege orice tip de beneficiu (facilități privind prestațiile oferite, promisiunea unei oferte de muncă, etc.).
 
2.3.3. Contractele și comunicările către clienți
Contractele cu clienții firmei LANZA  și în general toate comunicările către aceștia trebuie să fie:
 • clare și simple, formulate cu un limbaj cât mai aproape posibil de cel curent;
 • conforme cu reglementările în vigoare, fără a recurge la pratici de circumvenție sau oricum neloiale;
 • complete, astfel încât să nu fie neglijat niciun element relevant în vederea adoptării deciziei clientului.
 
2.3.4. Comportamentul față de clienți
Stilul comportamentului firmei LANZA față de clientelă este orientat spre disponibilitate, respect și curtoazie și, în condiții tehnice și comerciale egale este orientat către imparțialitatea tratamentului, în vederea unei relații de  colaborare și de înalt profesionalism. În plus LANZA se angajează să limiteze formalitățile solicitate clienților săi și să adopte proceduri de plată simplificate, sigure și, când este posibil, informatizate și gratuite.
 
2.3.5. Alegerea furnizorului
Procesele de cumpărare se bazează pe căutarea avantajului maxim concurențial pentru LANZA și pe acordarea egalității de șanse pentru fiecare furnizor, în cazul cerințelor tehnice calitative echivalente; în plus, sunt întemeiate pe comportamente precontractuale și contractuale necesare în vederea unei loialități indispensabile și reciproce, transparență și colaborare.
În special, în alegerea furnizorilor în concurență între ei, LANZA va evalua elementele de decizie în mod imparzial, cu obiectivul de furniza propriilor clienți soluția și competențele cele mai bune atât din punct de vedere calitativ, cât și economic.
 
2.3.6. Utilizarea produselor software ale altor firme
Legislația italiană protejează software-ul cu legi specifice, în concordanță cu evoluția tehnologică și cu directivele Uniunii Europene, care prevăd sancțiuni penale și administrative pentru cine încalcă aceste legi.
În special, utilizarea copiilor și duplicarea ilegală a software-lor, constituie o infracțiune care ar conduce la consecințe grave pentru LANZA și pentru Interlocutori, și nu în ultimul rând în ceea ce privește imaginea firmei.
În plus, legea în vigoare prevede acțiuni ferme și sancțiuni administrative pecuniare pentru cine cumpără software care nu sunt originale.
În felul asta și pe baza reglementărilor în vigoare, LANZA se angajează să utilizeze/furnizeze întotdeauna produse software originale, sau în copie autorizată, în special când este vorba de produse de la terți, necesare pentru finalizarea unei soluții specifice.
Aceste produse vor trebui să fie însoțite de licența de utilizare.

3. PUNERE ÎN APLICARE ȘI CONTROL

3.1 Adoptarea și valoarea Codului Etic
Mecanismele de adoptare, guvernare și control intern de aplicare a Codului Etic sunt menite să favorizeze integrarea strategiilor, politicilor și procedurilor societății cu principiile și valorile etice comune, precum și verificarea și controlul conformității acțiunilor și comportamentelor față de standardele etice comune. 
Codul Etic este afișat în întreprindere într-un loc accesibil pentru toți (afișier) și pe website-ul LANZA  (www.ladetergenza.com). În orice caz, se presupune că toți Destinatarii Codului cunosc principiile conținute în acesta. 
În plus, Codul Etic este adus la cunoștința tuturor Interlocutorilor și oricum a tuturor celor cu care LANZA întreține relații de afaceri. 
Valorile și principiile pe care LANZA intenționează să le susțină prin Codul Etic vor fi insuflate în activitatea de formare, menită să creeze împărtășire cu privire la conținuturile Codului Etic, furnizând și instrumente de conștientizare și de cunoaștere a mecanismelor și a procedurilor pentru a traduce principiile etice în comportamente de păstrat concret în activitatea cotidiană. 
 
3.5 Sancțiuni
Încălcarea Codului Etic constituie neîndeplinirea obligațiilor contractuale ale raportului de muncă pentru angajați sau de colaborare profesională, precum și a obligațiilor care reies din raportul de muncă independentă, de furnizare și din alte raporturi contractuale întreținute de părți terțe cu LANZA, cu toate efectele care derivă din lege și din contract. 
 
Îndeosebi, în cazul încălcării regulilor menționate, se aplică toate normele de drept, de contract, regulamentului firmei, precum și dispozițiile cuprinse în Modelul de Organizare, Gestiune și Control adoptat în baza D.Lgs. n. 231/2001 în ceea ce privește regulile cuprinse în prezentul Cod Etic care să prevină comiterea de infracțiuni condiție prevăzută în Decretul Legislativ menționat mai sus.

MODEL 231

Formularul 231 este un formular de organizare și gestiune, care permite întreprinderilor să fie exonerate de acuzația de infracțiune adusă angajaților în sine. Formularul 231 derivă din decretul legislativ 231 din 2001, care indică răspunderea instituțiilor și întreprinderilor cu privire la infracțiunile comise sau rămase în formă tentată în interesul sau avantajul societății de administrație și/sau a angajaților. 
Descarcă Formularul  231 .pdf
anterior: misiune
următor: Sustenabilitate
LaDetergenza: contattaci
Solicită o estimare de cost fără obligații Echipa noastră de profesioniști îți va prezenta cele mai bune oferte Contactează-ne